teslimat ve iade

Genel Bilgiler:
 • www.kuzo.com.tr üzerinden elektronik ortamda sipariş verildiğinde, sunulan “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Mesafeli Satış Sözleşmesi” kabul edilmiş sayılır.
 • ALICI, satın aldığı ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 • Aksi belirtilmediği sürece, ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri ALICI tarafından ödenecektir.
 • Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.
 • SATICI tüm siparişleri eksiksiz ve sitede belirtilen niteliklere uygun şekilde; varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 • Satın alınan ürünün tedariğinin/tesliminin imkansızlaşması durumunda, SATICI bu durumu öğrenmesinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ya iade edilmiş olmak zorundadır.
Satın alınan ürünün bedeli özdenmez ise:
 • ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
Kredi kartının yetkisiz kullanımı ile yapılan alışverişler:
 • Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
Öngörülemeyen sebeplerle ürün zamanında teslim edilemezse:
 • SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI
  • siparişin iptalini,
  • ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya
  • engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini

talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal etmiş ise, bu iptalden itibaren yine en geç 14 gün içinde SATICI ürün bedelini bankaya iade eder. Ancak bankanların tutarı ALICI’nın hesabına aktarmalarının 2-3 haftayı bulması olasıdır.

Alıcının ürünü kontrol etme yükümlülüğü:
 • ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmeli; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almamalı, kargo firmasına tutanak düzenletmelidir. Teslim alınmış mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. ALICI , teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumuş olmak zorundadır.
Cayma Hakkı:
 • Cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmet kullanılmamış olmalıdır. Ürünle birlikte faturası, orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları; varsa hediyeleri zarar görmemiş ve eksiksiz olarak iade edilmelidir.
 • ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Satcının cayma hakkı bildirimi yapılacak iletişim bilgileri:

Ünvan : Kuzo Tasarım Teknoloji Ltd. Şti.
İnternet adresi : www.kuzo.com.tr/sayfalar/siparistakip
E-posta : siparis(at)kuzo.com.tr (at) -yerine @ koyunuz-
Telefon : +90 322 239 01 19

Cayma hakkının süresi:
 • ALICI, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 7 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri kapsamına girmiyor olması şartı aranır.
Cayma hakkının kullanımı:
 • 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilecek ürünün faturası kurum adına kesilmiş ise, ürün iadesinin ALICI KURUMun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi zorunludur. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişlerin iadeleri, İADE FATURASI ile birlikte olmadığı takdirde kabul edilmez.)
 • ALICI iade formu, İade edilecek ürünlerin ambalaj, varsa standart aksesuar ve hediyeleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür.
İade koşulları:
 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde malı iade almakla; tüm şartlar öngörüldüğü gibi ise toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun muamelesine rağmen meydana gelmiş değişiklik ve bozulmalar var ise ALICI sorumlu değildir.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilerek kampanyasız tutar hesaplanacak, iade edilen ürünün tutarı bu fark kesildikten sonra geri ödenecektir. Hediye çeki kullanılmış satın alımlarda sadece nakden ödenmiş tutar iade edilecektir. Hediye çekinin süresi bitmemişse yeniden aktif hale getirilecektir.
Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler:
 • ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünler; tek kullanımlık, bozulma ve son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. 
 • Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilirler.
 • ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.
Temerrüt hali ve hukuki sonuçları:
 • ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
Ödeme ve teslimat:
 • SATICI’ya yapılacak ödemeler T.C. İş Bankası IBAN: TR270006400000160260207404 (TL) nolu SATICI hesabına banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yapılarak gerçekleştirilebilir.
 • Sitemiz üzerinden kredi kartları ile online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanılabilir. Online ödemelerde bilgileri verilen kredi kartından tutar çekim işlemi siparişi tamamlama onayı verildiğinde gerçekleşecektir.
 • SATICI kredi kartı ile yapılan ödemelerin güvenli olmasını sağlamak üzere uluslararası şifreleme yöntemleri kullanan konunun uzmanı firmalardan hizmet almakta, kart bilgileri www.kuzo.com.tr bünyesinde hiç bir biçimde saklanmamaktadır.